Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis; upratovačka a školník.

Viac informácií:

Výberové konanie - učiteľ SJL, DEJ

Výberové konanie - školník a upratovačka

Späť