Vystúpenie pre mamky v 10. oddelení

„Láska matky je pokoj. ... ak je prítomná, je to požehnanie.“ Za lásku matiek a za požehnanie, že ju majú, chceli deti z 10. oddelenia poďakovať práve svojim mamkám na Deň matiek. A pripravovali sa ozaj zodpovedne. Scénku z detského časopisu Rebrík - „Na dvore v Jeruzaleme pred svitaním“ začali so svojou pani vychovávateľkou nacvičovať už v pôstnom období. Pridali vlastnoručne napísaný originálny zážitok s mamkou, hru na flautu, keyboard, husle a víťazný prednes prózy z okresného kola Hviezdoslavov Kubín. O rekvizity sa postarali deti, ktoré ich nakreslili a o kostýmy pani vychovávateľka. Dielo sa vydarilo! Mamkám sa to veľmi páčilo a z vystúpenia svojich detí boli ozaj dojaté. Program pani vychovávateľka uzatvárala malým zamyslením sa nad skutkom Ježišovho učeníka Petra. I naše deti urobia niečo zlé, vyvedú nejakú nezbedu, ale od toho sme tu my, mamy, učiť deti, že prísť a prosiť o odpustenie je správne a prináša úľavu.

Späť