Jesenné účelové cvičenie

September sa rozbehol míľovými krokmi vpred, babie leto stále trvá a II. stupeň príjemné počasie využil na branné cvičenie. 23. september bol dňom, kedy sa to všetko uskutočnilo. A čo také?

Žiaci jednotlivých tried spolu so svojimi triednymi učiteľmi si mohli zašportovať, preveriť si vedomosti z oblasti botaniky, zdravovedy, ale aj zručnosť pri stavaní stanu, oprave defektu na bicykli, zlaňovaní, v hode granátom na cieľ alebo na prekážkovej dráhe. Najväčšou atrakciou bola sebaobrana, ukážky rôznych zbraní a kriminalisti, ktorí priblížili postup pri odhalení páchateľa. Toto účelové cvičenie bolo iné, ako po minulé roky. Nikto s nikým nesúťažil, body sa nepripisovali, ale napriek tomu, každá trieda zvíťazila. Forma workshopov sa všetkým páčila a už teraz sa tešíme na jarné účelové cvičenie!

Späť