Návšteva prešovského Solivaru

V utorok 27. septembra 2011 mali naši šiestaci spolu so svojimi tr. učiteľkami a s. Zuzanou namierené vlakom do Prešova a odtiaľ trolejbusom priamo do Solivaru. Čakala ich tam zaujímavá prehliadka troch expozícií, v ktorých sa presunuli do dávnej minulosti a spoznávali spôsoby ťažby a spracovania soli. Solivar patril k najväčším výrobcom kuchynskej soli v strednej Európe.Návšteva múzea sa šiestakom páčila a preto dúfajú, že si niečo podobné čoskoro zopakujú.

 " Zaujali nás najmä dobre zachované šachty na vývoz soli na povrch a dômyselné zariadenia na jej ťažbu a výrobu. Súčasťou výroby  bolo aj odparovanie vody zo soli vo veľkých zásobníkoch. Opäť sme sa niečo nové naučili, ale tentokrát nie z učebnice." Radko - 6.B

Späť