Boj proti hladu...

Už piatykrát sme sa prostredníctvom školských dobrovoľníkov zapojili do celoslovenskej zbierky Vincentskej rodiny - Boj proti hladu. Dobrovoľným príspevkom za medovníkové srdiečka sme pomohli dvom najchudobnejším krajinám Latinskej Ameriky - Haiti a Hondurasu. Ďakujeme všetkým za štedrosť a podporu veľkého diela pomoci a ľudskosti.

    Medovníkové srdiečka už niekoľko týždňov s láskou piekli pani vychovávateľky, obetavo ich balili a zdobili dievčatá z II. stupňa, ktoré ich aj počas prestávok ponúkali svojim spolužiakom a dobrodincom. Hlavná kampaň prebiehala v termíne od 15.9. do 9.10.2011.

   " Zapáľme v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali Tvoju tvár, Pane Ježišu..."

  

Späť