Hurááá, škola v prírode!

Naši štvrtáci sa takto tešili pri odchode na Čingov, kde v krásnom prostredí Slovenského raja strávili týždeň od 26. do 30. septembra 2011. Počasie nám prialo a tak sme naplno využili to, že sme boli v prírode. Nachádzali sme sa vždy na „inej planéte“, ktorá bola charakterizovaná farbou –zelená nám pripomenula prírodu – rastliny a živočíchy okolo nás, červená bola farbou priateľstva, belasá patrila Panne Márii, dúhová predstavovala radosť a veselosť.

   S tým boli spojené aj aktivity. Deti denne  absolvovali rôzne športové súťaže, ranné rozcvičky, túry do okolia, kvízy, kde si upevňovali svoje zdravie a otestovali  telesnú kondíciu ako aj rozširovali vedomosti z prírodovedy, vlastivedy, matematiky aj slovenského jazyka. Odvahu si otestovali pri nočnej hre, ktorá začala „opekačkou“. Výtvarné schopnosti využili pri tvorbe obrazov z prírodnín ako aj pri výrobe náramkov priateľstva. Pri hľadaní pokladu museli ukázať nielen šikovnosť pri skladaní indície, ale aj spoluprácu všetkých. Svoje tanečné schopnosti predviedli na pyžamovej párty.  Každá činnosť a súťaž bola denne vyhodnotená pri sv. omši a žiaci boli vecne i slovne odmenení.

  Ranné, večerné modlitby a sv. omše mal na starosti náš školský kaplán Marcel Puškáš. Každý deň zaujímavé kázne, podrobná príprava detí k sviatosti zmierenia, dopodrobna rozobrané úkony na svätej  omši, zaujímavé príbehy a modlitba sv. ruženca so sviečkami, boli len časť toho, čo si pre nás pripravil.

Nesmieme zabudnúť na tetu Zuzku, ktorá sa starala o naše zdravie nielen rozdávaním liekov a hojením miernych bolestí, ale aj milým slovom a láskavou rukou, keď nám bolo smutno za domovom.

   Plní pekných dojmov a zážitkov sme sa vrátili domov.                                                                                                                                                                                                            

  Vďaka Ti Pane, že si nás sprevádzal... štvrtáci spolu  so svojimi tr. učiteľkami

Späť