Milión detí z celého sveta sa 18. októbra modlí ruženec

Na celom svete v utorok 18. októbra od 9. hodiny deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe. Aj deti našej školy sa pripojili do reťaze tejto silnej modlitby. Akcia "Detský ruženec" vznikla v r.2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta.

Iniciatíva dostala svoj názov a svoj cieľ od sv. pátra Pia, pretože organizátori dôverujú jeho výroku, ktorý znie: " Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení."

Späť