Celoslovenské stretnutie pedagógov katolíckych škôl

Pod záštitou Združenia katolíckych pedagógov Slovenska, ktorého členmi sú aj pedagógovia školy, sa v termíne 14.-15.októbra 2011 konal v Marianke seminár pod názvom Budúcnosť vzdelávania v Európskej únii.V Exercičnom dome v Marianke odzneli odborné príspevky k tejto téme. Nechýbala ani zaujímavá diskusia.

V tomto šk. roku zástupcov pedagógov viedla p. riaditeľka Čačková. Z radov pedagógov boli prítomné p.uč. Demjanovičová a p.uč. Pustaiová.

Späť