Nedeľná misia v košickej väznici

V nedeľu 23. októbra 2011 skupina našich pedagógov navštívila Ústav na výkon väzby na Floriánskej ul. Košiciach. V spolupráci s duchovným otcom Petrom Nižníkom, väzenským kaplánom, tam už niekoľko rokov ohlasujú vieru a nádej pre ľudí v ťažkých životných skúškach a situáciách. Vo väzenskej kaplnke prežili sv. omšu, po ktorej nasledovala zaujímavá diskusia o živote vo väznici a pôsobení duchovného otca v takomto prostredí.

  Z radov pedagógov tam v tomto šk. roku boli: p. riaditeľka Čačková,p. zást. Hrebeňárová, p.vychovávateľka Fedorová, p.uč. Snopková a p.uč. Zachariáš s manželkou, p.uč. Zachariášovou.

  Veríme, že o rok tam poputujú viacerí  z nás, pedagógov.

Späť