Piataci so šarkanmi

Deň triedneho učiteľa si piataci spolu so svojimi tr. učiteľkami spestrili ročníkovou šarkaniádou. V stredu 2. novembra sa nad naším školským ihriskom vznášali pestrofarebné, malé i veľké šarkany.Sladké ceny získali najkrajšie a najvyššie vyletené šarkany. Chutná čokoládka sa však ušla každému. Bol to veľmi pekný deň!

Späť