Vyhodnotenie športových súťaží

Býva dobrým zvykom, že najlepšie športové výkony sú odmenené. Vo štvrtok, 10. novembra 2011, sa deviatačky – Rebecca, Katka, Františka a Paulína v sprievode p. uč. Kičuru zúčastnili slávnostného vyhlásenia a vyhodnotenia športových výsledkov za školský rok 2010/2011 na Mestskej plavárni v Košiciach.

Naša škola získala pohár za umiestnenia v hádzanej – 2. miesto a vo volejbale dievčat. – 1. miesto. Počas oceňovania vládla príjemná atmosféra a bol to super pocit, keď vyzvali zástupcov zo ZŠ sv. Cyrila a Metroda, aby si prišli prevziať pohár od primátora Košíc, Richarda Rašiho, a zapózovali pred fotografom. Veríme, že športové nadšenie neopustí našich žiakov ani v tomto školskom roku.

Späť