Na krídlach lásky

Vernisáž 5. ročníka projektu Na krídlach lásky sa na pôde školy konala v piatok 11. novembra 2011. Leporelo vytvorené zo 111 výtvarných prác posiela do sveta posolstvo lásky, pokoja a súčasne vyzýva k týmto hodnotám. Všetky doteraz vytvorené práce akoby detsky objímali našu zemeguľu.

Slávnostné otvorenie bolo každoročne symbolicky o 11.11 hod. a 11.11.

Autorkami jedinečného projektu sú Mgr. Lenka Maďarová a Mgr. Magdaléna Bednárová, ktorá pôsobí na našej škole. Projekt zastrešuje ABŠÚ - sekcia výtvarnej výchovy.

K najaktívnejším školám zapojených do projektu počas uplynulých piatich rokov patria ZŠ-Staničná a ZŠ-Bruselská. V tomto šk. roku výtvarníčky potešili aj práce detí z materských škôl a zo ZŠ-Kežmarok. Poďakovanie za aktívnu účasť patrí aj cirkevným školám z celého východného Slovenska.

Nech tieto leporelá nesú na svojich krídlach posolstvá lásky a pokoja vždy ďalej a ďalej!

Späť