Predstavenie Malý kominárik pred košickým publikom

Zaujímavý pohľad do duše a života 15-ročného chlapca za čias dona Bosca a súčasne dnešného dospievajúceho chlapca ponúka divadelné predstavenie Malý kominárik v podaní humenských saleziánskych mládežníkov. V nedeľu 13. novembra 2011 prijali pozvanie košických saleziánov a ich pozvanie prijali aj mnohí žiaci našej školy. V publiku sme videli aj niektorých učiteľov a rodičov našich detí. Ďakujeme za príjemný umelecký a duchovný zážitok.

Späť