Debatiáda

Debatiáda je debatná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. K nám do školy zavítali v pondelok, 21. novembra 2011, štyri študentky z Gymnázia na Alejovej ulici so svojou pani profesorkou, aby nám niečo o debate porozprávali.

Keďže ôsmaci majú mediálnu výchovu, boli aktívnymi divákmi a sami sa zapojili do debaty. Pozvanie prijali aj žiaci 9. A, pani riaditeľka, pani zástupkyňa z II. stupňa, slovenčinárky a niekoľkí vyučujúci. Študentky predviedli krížový výsluch, pani profesorka v skratke vysvetlila, čo je to téza, aká je úloha súťažných tímov,  čo sa očakáva od rozhodcu na súťaži. Bolo to zaujímavé stretnutie.

Späť