Budúci prváci na návšteve

V týždni od 28.novembra - do 2.decembra 2011 nás - prvákov - navštívili prípravkári z materských škôl. Ukázali sme im, čo všetko sme už zvládli a voviedli do nášho prváckeho sveta.

Postupne k nám prichádzali deti z MŠ bl. Imeldy, MŠ sv. Bernadety, Materskej evanjelickej školy na Muškátovej ul. a zo susedných škôlok  na Bernolákovej a Moldavskej ulici.

Boli veľmi šikovní a živo sa zapájali do vyučovacej hodiny. Mnohí z nich sa už nevedia dočkať, kedy zasadnú do školských lavíc. Tešíme sa na Vás na januárovom zápise do 1.ročníka! Ahojte! Vaši prváci!

Späť