Navštívili nás vysokoškoláci

Naša škola privítala v tomto školskom roku nových prváčikov, návštevu škôlkarov, ale aj starších kolegov z radov lavíc, vysokoškolákov. Navštívili nás 2. decembra.

V rámci hodín mediálnej výchovy vo ôsmackých triedach vznikol projekt Premeny školského časopisu, s nápadom na ktorý prišli dve študentky masmediálnych štúdií v Prešove. Ich nápad sme prijali s radosťou a poskytli sme im, ako samy tvrdia, „vynikajúce podmienky pre realizáciu projektu“. Spolu na štyroch hodinách, postupne v oboch triedach ôsmakov, predstavili dievčatá našim žiakom tvorbu tlačených médií, priblížili im aj prácu novinárov a poskytli rady a nápady pre vylepšenie časopisu Ratolesť. Projekt sa stretol so spokojnosťou na oboch stranách.                        

Späť