Po roku opäť na korčuliach

Konečne sme sa dočkali! Sneh, ľad a príjemný mráz opäť potešil všetkých, ktorí majú radi zimné športy. Ani žiaci z našej školy nezostali sedieť v laviciach. 18. januára 2012 sa niektorí vybrali na Dopravné ihrisko na Alejovej ulici v Košiciach.

6. A spolu so svojou pani učiteľkou triednou využila hodiny predmetu poznaj a ži a 7. B, tiež so svojou triednou, triednickú hodinu. Počasie bolo ako na objednávku. Celý čas snežilo a korčuliari sa mohli dosýta vyšantiť na ľadovej ploche. Nechýbal horúci čaj a, samozrejme, dobrá nálada. Šiestakov a siedmakov určite budú nasledovať aj ďalšie triedy, aby si spestrili dlhé zimné popoludnie.

Prácu športových redaktorov priamo v teréne si v piatok 27. januára 2012 počas dvojhodinovky poznaj a ži prišli vyskúšať žiaci 8.A triedy. Na ľadovej  ploche ich prekvapil aj p.uč. triedny a z lavičky povzbudzoval p. kaplán Marcel. Ako správnych novinárov ich všetko zaujalo a nič neušlo ich pozornosti. To všetko využijú pri písaní športovej správy, ktorú si možno prečítate aj vy na stránkach Ratolesti. Už teraz spoločne vyberajú ďalšiu akciu priamo v teréne!

V ten istý piatkový deň na ľadovú plochu zavítali aj šikovníci z krúžku Stolček, prestri sa! Stihli sa občerstviť čajom, dobrou desiatou a super náladou!

Korčuliarske zručnosti si po roku na ľadovú plochu prišli precvičiť aj mládežníci z 8.B triedy spolu so svojou p. triednou učiteľkou. V stredu 1. februára 2012 im tuhlo poriadne a silné mrazy  vyštípali líca. Vôbec to však nevadilo a už teraz sa  tešia na ďalšiu zaujímavú triednu akciu!

Ani tuhé sneženie neodradilo korčuliarov z 5.B a 5.C triedy, aby v stredu 15. februára 2012 nenavštívili ľadovú plochu. Spolu s p. triednymi učiteľkami sa spoločne zabavili a upevnili triedne kamarátstva.

Späť