K zápisu do 1. ročníka...ďakujeme

V dňoch 20.-21. januára 2012 sa na pôde školy konal zápis žiakov do 1. ročníka. Milí rodičia budúcich prváčikov, ďakujeme Vám za priazeň a podporu, ktorú ste nám prejavili pri zápise svojich detí, našich budúcich žiakov. Milí budúci prváčikovia, už teraz sa tešíme na septembrové stretnutie s Vami.

Späť