Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17. januára 2012 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku v Centre voľného času Domino v Košiciach.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší žiaci - 1A a starší - 1B. V silnej konkurencii sa v kategórii 1A umiestnil na 9. mieste žiak 7.C triedy Benjamín Vodrážka a v kategórii 1B skončila Kristína Šeligová z 8.B triedy na 7. mieste.
Súťaž pozostávala z dvoch častí :
                                                           • z písomného testu
                                                            (listening, reading, vocabulary, grammar)
                                                           • z ústnej časti
                                                            (roleplay & picture story)
Naši reprezentanti sa do školy vrátili obohatení novými skúsenosťami a poznatkami. Za prípravu veľmi pekne ďakujú pani učiteľkám Kručanicovej a Kiššovej. Srdečne im  blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Späť