Národný týždeň manželstva

Aj aktivitami na hodinách náboženstva sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Národný týždeň manželstva, ktorý prebiehal počas celého týždňa v dňoch 13.-19. februára 2012.Určite radi vám o nich doma povedia aj vaše deti. Tohtoročnou myšlienkou kampane bolo heslo " v dobrom i v zlom...".

Späť