Prváci na lyžiarskom kurze

Milí kamaráti, my prváci sme sa v dňoch 6.2.- 10.2.2012 zúčastnili denného lyžiarskeho zájazdu na Jahodnej. V pondelok sme do autobusu nastupovali s miernymi obavami, no neodradilo nás ani nepriaznivé počasie a v piatok sme už všetci jazdili na vlekoch, každý podľa svojich lyžiarskych pokrokov.

Za celotýždňové snaženie a odvahu sme získali pekné diplomy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám účasť na lyžiarskom kurze umožnili a všetkým našim každodenným anjelom,ktorí nám pomáhali pri obúvaní, nosení lyží,... snáď sme nezabudli na nikoho z nich.

Zvlášť ďakujeme rodinám : Jačaninovej, Jakubovej, Jandošekovej, Koťovej, Martiňukovej, Šeligovej, Tóthovej, Vokorokosovej, Ďurianovej, Filkovej, Jiříčkovej, Kozelovej, Markovej, Nagyovej, Sedlákovej, Stollárovej, Zaicovej, Beľanovej, Bujňákovej, Hruščákovej, Liptákovej, Martončíkovej, Fečkovej, Hintošovej, Hudákovej, Kubálekovej, Labaničovej, Lakatošovej, Maťašovskej.

Späť