Usmej sa srdiečko

Obľúbená školská knižnica, pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice, pripravila pre svojich malých čitateľov a ich rodičov zábavno-súťažný podvečer so začiatkom o 17.00 hod. pod názvom Usmej sa srdiečko. Vo štvrtok 16. februára 2012 pozvanie pani knihovníčky Slávky prijali čitatelia z 3.C spolu s pani tr. učiteľkou.

   "Pani knihovníčka Slávka spolu so svojou kolegyňou Renátkou pre nás pripravili zaujímavé príbehy, súťaže, hádanky...

Prekvapením boli nielen repované piesne, ale i rodičovské čítanie humornej rozprávky .

Skvelo sme sa zabávali, a tak prežili jeden zo zimných večerov spolu s knihou namiesto počítača alebo televízie. Už sa tešíme  na budúci rok." 

" Do riešenia zábavných úloh sme sa spolu ponorili,

  vrúcnym slovom, hudbou a úsmevom

  všetky srdcia potešili."

Späť