Európa v škole

V tomto šk. roku sa uskutočnil už 59. ročník projektu Európa v škole. Aj žiaci II. stupňa sa svojimi literárnymi a výtvarnými dielami aktívne zapojili do tejto obľúbenej súťaže. A veruže sa darilo aj im!

V obvodnom kole - Košice II - odborná  porota udelila v 2. kategórii pekné 3. miesto žiakovi 6.B triedy - Jankovi Fabiánovi. Porote i nám sa páčila jeho báseň Moja Európa. Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých literárnych nápadov! 

Späť