O bohoch a ľuďoch

Od 1. marca je v našich kinách film „O bohoch a ľuďoch“. My, deviataci, sme si ho nemohli nechať ujsť. Dohodli sme sa na utorok 20.marca 2012. Išli sme v rámci cvičení zo slovenského jazyka a z matematiky s pani učiteľkami.

Vo filme od začiatku až do konca cítiť blízkosť, pokoru, priateľstvo a súhru, ktoré medzi svojimi predstaviteľmi režisér vytvoril. Film bol naozaj pekný. Pre niekoho možno ťažký, pretože bolo treba veľa rozmýšľať, ale dal sa pochopiť.

Film podľa skutočnej udalosti zachytáva niekoľko rokov zo života mníšskej komunity v pohorí Atlas. V osade popri sebe v mieri a harmónii nažívajú kresťania a moslimovia, navzájom si pomáhajú a radia. Film ukazuje kontrastné svety. Pokojný kláštorný, naplnený modlitbou a rozjímaním, obrábaním pôdy či výrobou medu a farebný, a hlučný moslimský, oslavujúci tradície. Je to silný príbeh o tolerancii a viere, plný mrazivej atmosféry v spriaznenosti s hrdinami, s pocitmi vzdoru a nezmyselného násilia.

Film má pekné ponaučenie, a preto aj vám ostatným radím, aby ste si ho pozreli. Mne osobne sa najviac páčila veta: „STE BOHMI, VŠETCI STE SYNMI NAJVYŠŠIEHO! ALE AJ VY, AKO VŠETCI ĽUDIA... UMRIETE, PADNETE AKO KAŽDÝ VELIKÁŠ!

za deviatakov Saša Čelovská z 9. A

Späť