Dni ochrany prírody v CVČ Domino

Zaujímavé rozprávanie o ochrane plazov na Slovensku - tak sa volalo podujatie organizované v rámci Dní ochrany prírody. V stredu 21. marca 2012 sa ho zúčastnili piataci a šiestaci spolu so svojimi pani tr. učiteľkami.

   Nápaditá prezentácia bola v druhej časti spojená s ukážkou živých plazov, čomu sa deti potešili a niektorí dokázali prekonať aj strach a malé obavy.

" Prezentáciu viedol pán zo Združenia priateľov Herpetofauny. Dozvedeli sme sa, že slepúch nie je had, ale jašter a užovku fŕkanú volali aj vodná zmija. Keď sa skočila prezentácia, otvorila sa škatuľa a v nej boli živé plazy. Dotýkali sme sa ich. Bol to super zážitok." Lenka, V.C

" Hovorili sme si, ako rozoznávať hady, jašterice a korytnačky. Pán ochranár nám ukazoval aj zrazené jašterice, ubité plazy, ktoré ľudia násilne ničia kvôli strachu. Mňa to zarazilo, ako ľudia dokážu byť krutí ku zvieratám.Preto som sa rozhodla, že budem chrániť prírodu." Marétka, V.C

" Na pamiatku sme si mohli zobrať plagát o ochrane prírody. Naspäť do školy sme prišli s novými vedomosťami." Juraj, V.C

Späť