Chemická olympiáda

Obvodné kolo chemickej olympiády sa v CVČ Domino konalo vo štvrtok 22. marca 2012. V kategórii Dz sa darilo aj našim chemikom, deviatakom.

Pekné 4. miesto obsadil Tomáš Taraba z IX.B triedy, 8. miesto patrí Barbore Sotákovej z IX.A triedy.

Poďakovanie patrí s. Zuzane za odbornú prípravu a slová povzbudenia.

Späť