Arcidiecézne stretnutie mládeže 2012

Arcidiecézne stretnutie mládeže sa tento rok konalo 14. apríla 2012 v Prešove. Mottom stretnutia bol citát z Listu apoštola Pavla Filipanom (Flp 4,4): "Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!" Niekoľkí naši deviataci prijali pozvanie a majú naozaj krásne a nezabudnuteľné zážitky.

„Do Prešova sme išli vlakom s p. uč. Kiššovou. Na prešovskej stanici si nás „vyzdvihla“ p. uč. Bačinská, ktorá s nami strávila celý deň, lebo p. uč. Kiššová sa vrátila do Košíc. Boli sme desiati deviataci z našej školy, ale na stretnutí bolo 1500 mladých ľudí a 50 kňazov z farností arcidiecézy.

Stretnutie začalo svätou omšou v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Po nej sme sa všetci presunuli do Športovej haly. Bol tam zaujímavý rozhovor s otcom  arcibiskupom, nádherný koncert skupiny S2GBand a adorácia.

Zúčastnili sme sa aj nejakých zaujímavých workshopov, prednáškových, ale aj spoločenských. Jedna skupinka s p. uč. Bačinskou, v ktorej som bola aj ja, sa zúčastnila na workshope „Spoločenské hry", kde sme si zahrali hru, pri ktorej sme sa nemohli prestať smiať.  Naspäť do Košíc nás zobrali autom p. uč. Hadbavníková a p. uč. Snopková.

Bolo to úžasné! Prežili sme deň s Ježišom, radovali sme sa v Ňom. O radosti bol celý deň. Predsa aj motto znelo „Radujte sa v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4). Bolo pekné vidieť, ako sa mladí ľudia zišli pre Ježiša. Bolo pekné vidieť, ako sa ľudia stretli, aj keď sa dlho nevideli. Bolo pekné vidieť, ako sa všetci pri adorácii a pri Korunke Božieho Milosrdenstva stíšili a venovali ten čas Ježišovi. Vďaka Ti , Pane!“

za zúčastnených deviatakov Saša  z 9. A

Späť