Knižnica a škola

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila 19. apríla 2012 pre učiteľov základných a stredných škôl odborný seminár „Knižnica a škola“. Za našu školu sa na seminári zúčastnila p. uč. Ferková.

Cieľom stretnutia bolo stanovenie spoločných cieľov a konzultácia nových projektov pre žiakov na podporu čítania. Riaditeľka knižnice, Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, vystúpila s prednáškou „S knihou nám je dobre“. Zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Adriana Čurajová, predstavila rôzne aktivity knižnice, ktoré pripravuje pre školy, ale aj pre ostatných čitateľov. Vyučujúce mali možnosť povedať o spolupráci s knižnicou na svojich školách, ale aj na pobočkách, ktoré so žiakmi pravidelne navštevujú.

Späť