MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Streda, 11. apríl 2012, bol veľmi zaujímavý deň. Kým si väčšina žiakov vychutnávala riaditeľské voľno po krásnych veľkonočných sviatkoch, malá hŕstka matematických nadšencov našej školy sa spolu s ostatnými súťažiacimi obvodného kola „Matematickej olympiády“ pasovala s troma, nie ľahkými príkladmi. Na ich vyriešenie mali dve hodiny. Že je to „kopec“ času? Áno, pokiaľ viete, ako na to. Príklady neboli obyčajné a súťažiaci museli presne popísať myšlienkový postup, ktorý ich doviedol k správnemu výsledku. Náročnosť príkladov vyjadruje aj prehľad úspešnosti riešenia v našom obvode. (Pre prehľadnosť uvádzame aj kategórie Z5 a Z9, tie však súťažili už v januári.)

 

Kategória

Počet súťažiacich

Počet úspešných riešiteľov

Percentuálne vyjadrenie

Z5 - piataci

39

22

56,4 %

Z6 - šiestaci

45

16

35,6 %

Z7 - siedmaci

25

18

72 %

Z8 - ôsmaci

34

8

23,5 %

Z9 - deviataci

16

5

31,3 %

 

159

69

 

 

Úspešným riešiteľom sa stáva každý, kto získa z 18 aspoň 9 bodov. A tu sú mená našich úspešných reprezentantov:

Kategória

Priezvisko a meno

Trieda

Umiestnenie

Z5 - piataci

Füleová Terézia

5.A

17. miesto

Smoleň Timotej

5.B

22. miesto

Z6 - šiestaci

Guba Lukáš

6.C

3. miesto

Z7 - siedmaci

Jakubíková Lucia

7.B

1. miesto

Z8 - ôsmaci

Šeligová Kristína

8. B

6. miesto

 

Víťazom a úspešným riešiteľom gratulujeme, všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                           p. uč. Paraličová

Späť