Biologická olympiáda

Štvrtkový deň-19. apríl 2012 patril mladým prírodovedcom, ktorí reprezentovali školu v okresnom kole biologickej olympiády. V CVČ Domino sa súťažilo v odboroch zoológia-botanika-geológia. Hodiny štúdia, tvorba zbierok, učenie sa latinských termínov bolo každodenným chlebíkom mladých vedcov. Oplatilo sa a úspešné výsledky potešili každého!

Umiestnenie súťažiacich:

Odbor zoológia:  1. miesto - Leonard Labanič (6.A)

                               2. miesto - Karin Schmognerová (6.C)

Odbor botanika: 2. miesto - Katarína Panocová (7.B)

                                3. miesto - Terézia Šudáková (7.B)

Odbor geológia:  1. miesto - Zuzana Smolková (8.B)

                                4. miesto - Radovana Stratilová (8.B)

                                5. miesto - Jakub Šimoňák (8.A)

  Všetkým blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa chuti do štúdia a radosť pri poznávaní nového a nepoznaného!

  Poďakovanie patrí pani učiteľkám za odbornú a profesionálnu prípravu žiakov - p. zást. Hrebeňárovej a s. Zuzane Buntovej.

                             

Späť