Literárne Košice Jána Štiavnického

Obľúbená súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, ktorá má svojich priaznivcov aj medzi našimi žiakmi, vyvrcholila vo štvrtok 3. mája 2012. V tento deň, v rámci osláv Dní mesta Košice, sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazných prác a ich autorov. Pekne oblečení a dobre naladení sme tam boli aj my!

   Peknej akcie sa zúčastnili všetci naši žiaci – autori z 5.-9. ročníka, ktorých víťazné práce tam poslali  vyučujúce slovenského jazyka a literatúry.

  Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pri Dolnej bráne na Hlavnej ul. pekný sprievodný program spojený s predstavením odbornej poroty a čítaním víťazných prác až po vyhlásenie víťazov.

  Medzi tými bola aj naša žiačka – Anička Fabiánová z 8.B triedy. Za svoju prácu získala čestné uznanie. Blahoželáme!

  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník obľúbenej literárnej súťaže.

Späť