IX. celoslovenská púť kresťanských pedagógov

Farnosť sv. Gorazda a spoločníkov v mestskej časti Košice – Terasa privítala v utorok – 8. mája 2012 pedagógov, zamestnancov škôl i sympatizantov z celého Slovenska. V poradí už IX. ročník sa niesol v myšlienke sv. Otca - „Kristus je nádejou a útechou pre súčasné kresťanské spoločenstvá.“

    Organizáciu nad podujatím prevzala naša škola.    

    V škole je úžasná klíma – tak sa volala úvodná prezentácia  zo života cirkevných škôl, ktorú viedla PaedDr. Mária Čačková.  

    Učiteľ, rozdúchajme to! – tak sme nazvali prednášku  THLic. Martina Harčára – Syndróm vyhorenia z biblického pohľadu, ktorá vyvrcholila úvahovou meditáciou. U prítomných vyvolala živý záujem i spätný pohľad do vlastného prežívania náročného povolania učiteľa a vychovávateľa.

   Vyvrcholením celého stretnutia bola slávnostná sv. omša za prítomnosti otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Ďakujeme za slová povzbudenia i vďaky...

   Ďakujeme, Pane, za výnimočný deň a prosíme o dary pokoja, sily, múdrosti, trpezlivosti, zodpovednosti...v životnom poslaní pedagóga a vychovávateľa.

Späť