Po roku na kraji opäť úspech

Hviezdoslavov Kubín má na Slovensku tradíciu. V tomto roku sa konal už po 58-krát. 9. mája 2012 sme mali v Michalovciach na krajskom kole opäť želiezko v ohni. Simon Švec z 8.B reprezentoval našu školu naozaj pekne a domov sa nevrátil naprázdno.

Recitátori z celého Košického kraja sa zišli v Mestskom kultúrnom stredisku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Po slávnostnom otvorení sa rozdelili na poéziu a prózu. Odborná porota hodnotila výkony v troch kategóriách. Rozhodovanie nebolo naozaj ľahké. Víťazmi v každej kategórii sa mohli stať len traja najlepší. Medzi odmenenými dominovali chlapci, ktorí boli tento rok v hojnom zastúpení.

Simon s výborným textom - Dážďovky proti chrípke zaujal porotu natoľko, že mu udelila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

Späť