Už sme sa fotili

U žiakov obľúbené fotografovanie tried sme zažili v utorok-29. mája 2012. Fotoaparát p. uč. Snopkovej sa od rána nestihol zastaviť. Samozrejme, nemohli chýbať úsmev a dobrá nálada. Vďaka za dobré počasie!

Späť