English Day

Celý deň po anglicky - aj tak by sme mohli volať super deň - 31.mája 2012. Ranná sv. omša, prezentácie aktivít v triede, supertalenty školy - to všetko patrilo k English Day. Aj keď sa Deň detí posunul o jeden deň, na dobrej nálade to neubralo nikomu.

  Ranná  sv. omša v angličtine bola slávená za prítomnosti d. otca Mareka Forgáča a hudobného doprovodu spevákov z Ratolesti. 

  Aktivity v triede ukázali, že žiaci sa angičtiny vôbec neboja. Rôzne dramatizované príbehy, kvízy, hádanky a všeličo iné ste mohli vidieť a počuť  v jednotlivých  triedach.

   Počas niekoľkých minút sa potom školské átrium zaplnilo veselými fanúšikmi a na pódiu sa postupne striedali všetci, ktorí majú talenty v rôznych smeroch - spev, tanec, hra na hudobnom nástroji apod.

  Ešte skôr sa však na pódiu objavil Tomáš Buranovský, finalista známej talentovej súťaže a brat p.uč. Križalkovičovej. Zaspieval piesne zo súťaže, no nechýbali ani piesne z vlastného albumu. Fanúšikovia ho hneď stopli a autogramiáde a fotografovaniu nebolo konca.

  English Day sa vydaril! Poďakovanie patrí p.uč. Kručanicovej a všetkým p.uč. angličtiny za prípravu a organizáciu tohto výnimočného dňa. Thank you!

Späť