Prvácky výlet v Bokšove

Dňa 6. júna 2012 sa všetky prvácke triedy vybrali na výlet. Dva plné autobusy detí zastali vo Veľkej Lodine a deti so svojimi p. učiteľkami a tetou Lydkou vykročili za zážitkami.

Cesta do Bokšova viedla popri rieke Hornád a popod krásne Bokšovské skaly. V rekreačnom zariadení Bokšov ich privítala teta Štefanovičová a ukázala im celý areál. Po krátkom občerstvení sa deti rozpŕchli na všetky strany a využili každé miestečko. Prežili krásne a slnečné predpoludnie plné športu a zábavy. Unavení a šťastní sa vrátili do Košíc.

Ešte raz veľká vďaka rod. Štefanovičovej.

                                                      Vaši prváci

Späť