Z adventných aktivít

Aj tohtoročný Advent sprevádzali bohaté duchovné aktivity, do ktorých sa zapojili nielen mladší či starší žiaci, ale aj učitelia, zamestnanci školy a rodičia detí. Viac o nich - čítajte ďalej!

1. Adventné čítanie Svätého písma

Cieľom adventného čítania bolo, aby naše rodiny, spoločenstvá, jednotlivci objavili úžasné tajomstvo Božieho slova, ktoré uzdravuje telo a dušu človeka. /každý žiak a s ním aj jeho rodina a učiteľ dostal kalendár adventného čítania Svätého písma/

2. Darček pre radosť

Cieľom aktivity bolo pomôcť rodinám v hmotnej núdzi. /darovali sme  pekné, zmysluplné a nepoškodené veci do tohto darčeka – „bol  som hladný, dali ste mi jesť,...“/

3. Svätá omša v školskej kaplnke

Cieľom bolo vytvárať spoločenstvo, centrom ktorého je Kristus.  /utorok a štvrtok o 7.20 hod. v školskej kaplnke/

4. God is alive, I talked to him, today. /Boh žije, dnes som s ním hovoril/

Cieľom bolo povzbudenie sa vo viere...zážitok viery, čo nás posilnilo a chceli sme sa s tým podeliť. Niektoré napísané svedectvá pán kaplán Marcel použil na povzbudenie ostatných počas adventných kázní.

Nech nás žehná náš Dobrý Otec! Boh otvára dvere viery...

Predmetová komisia Človek a hodnoty

 

 


 

Späť