Vianočná kapustnica

Predvianočná nálada zasiahla aj spoločenstvo pedagógov a zamestnancov školy, zástupcov Rady školy a Rodičovského združenia pri našej škole, ktorí sa vo štvrtok - 20. decembra 2012 na chvíľu popoludní zastavili a prežili v príjemnom sviatočnom naladení.

Po hudobno-umeleckom pásme v podaní školského speváckeho zboru Ratolesť a príhovore p. riaditeľky v školskej kaplnke ich čakalo voňavé prekvapenie s vianočnou kapustnicou v susednej triede.

Nechýbali ani vianočné vinše a spomienky na prežité chvíle v končiacom kalendárnom roku.

Späť