Nechať žiť je správna voľba!

Deň počatého dieťaťa si v škole pripomíname už niekoľko rokov. V tomto roku sa prípravy začali už vo štvrtok - 14. marca 2013, keď sa žiaci 6. - 9. ročníka stretli na besede so zástupcami Fóra pre život. Nezabudnite, chráňme život od počatia!

  Besedu viedol d. otec Dušan Škurla, špirituál Kňazského seminára v Košiciach, ktorý zaujímavo a veľmi presne uvádzal žiakov do podstaty ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudského života. Potvrdili to svojím záujmom a veríme, že aj zapojením sa do pripravovaných aktivít počas Dňa počatého dieťaťa.

  Výstižná prezentácia bola dopĺňaná svedectvom dobrovoľníčky Zuzany, ktorá toho času prežíva túžobné očakávanie piateho dieťaťa. Ďakujeme za návštevu a stretnutie!

  Pozývame aj Vás na pripravovaný Pochod za život, ktorý si prejdeme v pondelok - 25. marca 2013 aj v našom meste. Viac sa dozviete na www.forumzivota.sk.

Späť