Krížová cesta 1.C a 6.C

Kamarátstvo medzi týmito triedami trvá už dlho a utužili ho aj počas pôstu, keď si na štvrtkové popoludnie - 21. marca 2013 pripravili spoločnú krížovú cestu a pozvali na ňu aj svojich rodičov a učiteľov.

Šiestaci mali na starosti spev a hudobný doprovod a prváci scénky k jednotlivým zastaveniam a spievanie. Zastavenia boli pekné a po každom z nich sme spievali: " Pod Tvojím krížom, Pane môj, silu nachádzam."

Myslíme si, že krížová cesta sa nám vydarila a príjemný zážitok mali aj naše p. triedne učiteľky Drangová a s. Zuzana.

Tešime sa už na budúci rok.

                                                                   Františka, 6.C

Späť