Duchovná obnova pre rodičov

Už tradične patrí apríl spoločnej duchovnej obnove rodičov a pedagógov, ktorá sa tentokrát konala na pôde školy v sobotu - 20. apríla 2013. Prednášky na aktuálnu tému Reč a symboly mladých viedol ThLic. Marek Forgáč, kaplán UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Prednášky v dvoch blokoch boli rozdelené do tematických cyklov:

- Kto je dnešná mládež?

- Život bez hraníc

- Zmena postojov

Aktuálne poznatky nezostali len v rovine odbornej, ale zasiahli aj duchovnú oblasť a otvorené návody skryté v Evanjeliu. Počas celého predpoludnia vysluhoval sviatosť zmierenia p. kaplán Marcel.

Vyvrcholením celého sretnutia bola sv. omša v školskej kaplnke.  Nech sú pre nás povzbudzujúce záverečné slová tohto stretnutia - "Ex toto corde... z celého srdca..."

Späť