Májové litánie

Stredajšie rána v mesiaci máj patrili stretnutiu s Pannou Máriou. Loretánske litánie sme sa spoločne s p. kaplánom Marcelom modlili vždy v stredu v školskej kaplnke. Nechýbali ani krásne mládežnícke piesne v podaní s. Zuzany a spevákov z Ratolesti. Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Späť