Prezentujeme, súťažime

Zaujímavá súťaž, ktorá sa týkala tvorby prezentácií, sa konala v utorok - 7.mája 2013 v CVČ Domino. Hoci to znie ľahko, nie je to celkom tak. Presvedčili sa o tom reprezentanti školy, ktorí spracovali témy podľa vlastného výberu do prezentácií a to všetko museli predstaviť a obhájiť pred odbornou porotou.

     Reprezentácia školy:

      Samuel Nagy, Matej Nižník (7.A) - 1.  miesto - prezentácia - Sv. Cyrila a Metod

      Veronika Kaduková (9.A) - prezentácia - Internet - bezpečne okolo nás

    Súťažiacich odborne pripravovala p. zástupkyňa Hrebeňárová. Veríme, že odborný prínos prezentácií prenesú títo žiaci aj do tried, kde môžu prezentácie predstaviť aj ostatným spolužiakom.

    Ďakujeme za peknú reprezentáciu!

Späť