Koncoročné vystúpenie 1.A

Dňa 6. júna 2013 žiaci z 1.A triedy pripravili pre rodičov záverečné posedenie spojené s kultúrnym programom. Deti počas programu predstavili každú známku, ktorú počas školského roka dostali alebo mohli dostať. Vážnosť situácie z vysvedčenia odľahčili scénkou „Prídi ty, šuhajko, ráno k nám“ .

    Hudobný cimbalový doprovod zabezpečila pani učiteľka Marianna Križalkovičová. A keďže v každom vystúpení musí byť aj rozprávka so šťastným koncom,  aj naša Šípková Ruženka našla svojho princa. Trpaslíci sa roztancovali a roztlieskali všetkých prítomných. 

   Veľká vďaka patrí režisérke,  scenáristke v jednej osobe - pani vychovávateľke Gike Dorkovej, bez ktorej by program neuzrel svetlo sveta. Po vystúpení čakalo deti pohostenie a pre rodičov pripravila pani učiteľka celoročné zhodnotenie prospechu a správania.  

Späť