Indiánsky deň u prvákov

Prvý novembrový pondelok sa prvácke triedy zmenili na indiánske kmene. Do karnevalu je ešte ďaleko, ale my, prváci, sme sa zoznámili s novým písmenom – písmenom I. Hlavy nám zdobili čelenky, na ktoré pribúdali farebné pierka za splnené úlohy.

  Dostali sme ich od náčelníka – pani učiteľky. Nechýbal ani indiánsky pokrik a hymna. Indiánsky deň si nenechala ujsť  ani pani riaditeľka a pani zástupkyňa. Opäť  sme sa niečo nové naučili.

Vaši prváci

Späť