Darček v škatuli

Dlhoročná adventná aktivita, ktorú pripravujeme v spolupráci s OZ Maják nádeje, oslovila aj v tomto roku všetky štedré deti, ich rodiny i pedagógov školy. Škatule sa v triedach zapĺňali potrebnou pomocou pre konkrétne rodiny z Košíc i okolia mesta. Štedrosti i vďaky bolo neúrekom!

Darčeky v  podobe potravín, drogérie i bežných potrieb dopĺňali deti hračkami, vlastnoručne vyrobenými darčekmi a neraz aj niečím, čoho sa museli vzdať.

Ďakujeme všetkým darcom, rodičom za hmotnú pomoc i ústretovosť a ochotu pri odvoze darčekov do rodín.

Späť