Dve umiestnenia na Šalianskom Maťkovi

Obvodné kolo 21. ročníka v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO sa uskutočnilo 17. januára 2014 v Domine. Vo všetkých troch kategóriách mala zastúpenie aj naša škola.

Porota udelila 1. miesto Kike Bagošovej z 5.C. 2. miesto získala aj Ráchel Rimarčíková zo 6.A. Ivanke Hruščákovej z 3.C ďakujeme za reprezentáciu školy. Víťazkám blahoželáme a Kike prajeme veľa úspechov aj na kraji.

Späť