Dni ochrany prírody

Zaujímavé podujatie v rámci projektu ochrany prírody čakalo v CVČ Domino na piatakov. V stredu - 26. marca 2014 si spolu so svojimi tr. učiteľkami vypočuli prednášky zo života plazov, ich výskyte i význame.

   Okrem kola zvedavých otázok žiakov prekvapilo aj ozajstné stretnutie s niektorými druhmi plazov a možnosť dotknúť sa ich a priamo aj podržať.  Samozrejme, za prítomnosti zoológov a odborníkov. Ak máte trošku obavy, nebojte! Piataci nám radi poradia, prečo sa plazov nebáť!

Späť