Stretnutie s otcom biskupom

Niekoľkoročnou tradíciou je aj oceňovanie žiakov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Tohtoročné pripadlo na Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, 12. júna 2014. 53 žiakov a študentov si prevzalo Ďakovný list z rúk otca biskupa, Stanislava Stolárika.

Z našej školy to boli títo žiaci:

Marcel Lukáč, 8. A

Radoslav Hospodár, 8. B

Ivana Bradová, 9. A

Michal Hornyák, 9. A

Alžbeta Baldovská, 9. B

Lucia Jakubíková, 9. B

Boli ocenení za reprezentáciu školy a výborné dosiahnuté študijné výsledky. Otec biskup sa im prihovoril a povzbudil ich v konaní dobra. A keď prídu ťažkosti a bolesti, aby vytrvali, lebo tie sú určite začiatkom rodiacej sa krásy. Zaželal im veľa úspechov a nech sú krásnymi perlami našich katolíckych škôl.

Späť