Október s Pannou Máriou

Modlitbová reťaz svätého ruženca spájala mladších i starších každé stredajšie októbrové ráno. Triedne spoločenstvá v jednotlivých ročníkoch sprevádzali všetkých úvahou i desiatkami Zdravas, Mária... Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Späť